• De hoer der digitaal tijdperk!

  Het is geleden van toen de dieren nog spraken en de wereld nog een mooie plaats was dat ik hier nog iets ten berde gebracht heb.. Schandalig lang geleden.. maar u als drukbezet medemens weet hoe dat gaat.. tenzij u renteniert in het verre buitenland..

  Enkele weken terug viel ondergetekende van een ladder met alle gevolgen van dien.. en dat ik nu nog steeds rondpikkel alsof ik een stoere piraat met een houten been ben.. alleen dan zonder dat stoere en zonder schip..

  Het geeft ne mens tijd.. veel te veel tijd.. ik ken alle putjes in het plafond.. heb mijn tenen meermaals geteld.. steeds 10.. behalve die keer dat mijn kleine teen verstopt zat in de gips.. dat was verschieten.. maar het bracht wel spanning in mijn leven.. want alles is vanzelfsprekend.. tot ge beseft dat uwe kleine teen weg is..

  Heb ik u gemist? nee.. ge weet ik ben eerlijk in mijn woorden.. want woorden zijn tenslotte het krachtigste wapen dat een mens heeft.. en daar moet ge goed mee omspringen.. ik heb geen tijd gehad om u te missen.. ook wegens het verderfelijke Facebook waar ik in de rage van 'ge zijt van..' ben meegegaan.. maar mijn geesteskindje hier bleef roepen.. en nu ben ik weer terug. voor hoelang weet geen kat? zelfs die van de buren niet..

  en ik ben weer terug omdat ik op dit uitmuntend stukje geschiedenis mijn ei kwijt kan.. mijn gal kan spuwen en het gekronkel in mijn hersenen kan uitsmeren tot iets wat ik zelfs begrijp.. en u leest het en denkt er het uwe van.. en ik het mijne..

  Zo is er een familiegeheim dat zo geheim was dat iedereen het wist.. behalve zij die het moesten weten.. hoe gaat een mens daar mee om.. ik weet het nog niet.. maar ik weet het u te vertellen..

  Zo.. de kop is er weer af.. de eerste letters zijn weer op het wereldwijde web gezet.. de hoer der digitaal tijdperk.. alles mag erop.. het zou verboden moeten worden..